Projectteam

Ilse Boswinkel werkt bij Jarabee. Zij is in 2008 als onderwijskundige afgestudeerd bij de Universiteit Twente, uitstroomprofiel Human Resource Development. Leerprocessen en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen staan voor haar centraal. Binnen Jarabee ondersteunt zij vanuit de Jarabee Academie (toekomstige) professionals in hun professionalisering met behulp van deskundigheidsbevordering, methodiekontwikkeling en onderzoek. Zij vindt een goede aansluiting tussen opleiding en het werkveld van de jeugdzorg van belang en neemt deel aan de werkveldcommissie ‘uitstroomprofiel jeugdzorgwerker’. Daarnaast werkt zij op dit moment als projectleider in opdracht van de gemeente Almelo om de methodiek Gezinscoaching te ontwikkelen en te borgen.  


      
 Margriet Braun is afgestudeerd in de
 Toegepaste Communicatiewetenschap (UT, 2005). Daarna heeft ze
 promotieonderzoek gedaan bij de vakgroep Cognitieve Sociale Psychologie
 aan de RUG (juni 2010). Centraal daar stond de vraag: hoe reageren
 mensen op negatief afwijkende groepsleden? Sinds mei 2010 is ze werkzaam
 bij Saxion, bij het Kenniscentrum / Lectoraat  Community Care & Youth als
 onderzoeker en docent in de masteropleiding Health Care & Social Work. Ze
 is onder andere betrokken bij het project Wmo-werkplaats. Daar staan de
 gevolgen centraal die de Wmo heeft voor de professional in zorg en welzijn, een domein dat volop aan het veranderen is. 
Als lid van het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente houdt ze zich op het moment
                                                      voornamelijk bezig met de onderzoekslijn 'Klantversterkend Werken'.  
   
 Beanka Meddeler is werkzaam bij Ambiq en afgestudeerd als orthopedagoog (RUG, 1998) en is in het bezit van de registratie Orthopedagoog-Generalist NVO (2005). Sinds 1999 is ze bij Ambiq werkzaam als gedragswetenschapper en betrokken bij de diagnostiek en behandeling van cliënten in allerlei behandelmodules (van ambulant tot residentieel). Verder maakt ze onderdeel uit van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling. Het mooie van het EJT is dat onderwijs en praktijk met elkaar onderzoek doen en daarmee elkaar versterken.      

 Tamara Loohuis werkt sinds midden jaren ’90 in de jeugdzorg. Eerst als
 gedragswetenschapperen vanaf 2002 in verschillende managementfuncties
 bij Jarabee in Hengelo. Als gedragswetenschapper heeft Tamara veel
 ervaring opgedaan met thema’s als: preventie,  ontwikkelingsachterstand bij
 jonge kinderen en de positie van de gedragswetenschapper in de jeugdzorg.
 In verschillende managementfuncties was zij bij Jarabee verantwoordelijk
 voor de ontwikkeling en invoering van het zorgaanbod en de -coördinatie, de
 trajectcoördinatie en het Eigen Kracht-principe. Daarnaast heeft Tamara als
 voorzitter van de werkgroep Prestatieindicatoren de  landelijke prestatie-
 indicatoren voor Jarabee geimplementeerd. Sinds 1 november 2012 werkt Tamara als
 projectcoördinator bij het Expertise Centrum Jeugdzorg.  Hier staat zij voor de uitdaging om 
                                                       het Expertise Centrum Jeugdzorg, het onderwijs en de jeugdzorg op goede wijze met
                                                       elkaar te verbinden.
   
 Helma Hendriks