Links naar Jeugdonderzoek

Databank Nederlands Onderzoek Jeugd en Opvoeding.
In ons land wordt veel onderzoek gedaan naar jeugd en opvoeding. Door universiteiten maar ook steeds meer door instellingen die met kinderen en jongeren werken. Daar wordt vaak praktijkonderzoek verricht, bijvoorbeeld naar interventies, instrumenten en richtlijnen. Meestal is daarbij speciale aandacht voor effectiviteit en uitvoerbaarheid.
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=50376

Jeugdkennis
http://www.jeugdkennis.nl/