Effectieve Jeugdzorg

Met effectieve interventies kunnen professionals in het onderwijs, de opvoedingsondersteuning, preventie en jeugdzorg hun resultaten verbeteren door de activiteiten te baseren op kennis over wat het beste werkt in welke situatie. De onderzoeken die het EJT begeleidt dragen bij aan het toetsen van de effectiviteit van interventies.

Workshop Moreel Handelen

Workshop Moreel Handelen

Workshop Moreel handelen door Hanneke Siers & Annemiek Scholten.
lees meer
Professionalisering Jeugdhulp

Professionalisering Jeugdhulp

Professionalisering Jeugdhulp door Ilse Boswinkel
lees meer
Workshop Professionele Autonomie

Workshop Professionele Autonomie

Workshop Professionele Autonomie door Jolanda Winters
lees meer
Workshop Tuchtrecht

Workshop Tuchtrecht

Tuchtrecht SKJ door Karin van der Heijden
lees meer
Workshop Informatiebeveiliging

Workshop Informatiebeveiliging

Privacy & Informatiebeveiliging - bewustwording

Door Miranda Kamphuis & Beanka Meddeler
lees meer

Signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik binnen de jeugdzorg

Het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente (EJT) voert, in opdracht van FICE, onderzoek uit naar het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik binnen de jeugdzorg.
lees meer

Hoe denken ouders over vroegstimulering in de kinderopvang en samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang?

Een kwantitatieve studie.
lees meer

Alert4You: Samenwerken en samen zorgen?

Een kwantitatieve studie naar de relatie tussen ouders en de mentor van hun kind in de kinderopvang.
lees meer

Alert4You: een kind, opvallend gedrag en dan?

Twee casestudies naar de betekenis van het programma Alert4You in Enschede voor een kind met opvallend gedrag in de kinderopvang.
lees meer

Alert4you, support for me?

Een kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van het programma Alert4You in Enschede, gezien van uit pedagogische medewerkers van kinderdagverblijven.
lees meer

Voortijdige beëindiging pleegzorg

Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op de factoren die bijdragen aan het voortijdig beëindigen van zorgtrajecten binnen Jarabee.
lees meer

ISZO

Op verzoek van het Intersectoraal Zorgprogramma Overijssel (ISZO) voert het Expertise centrum Jeugdzorg Twente (EJT) een onderzoek uit naar de werkwijze van het ISZO en de resultaten ervan.

Deelrapport 2 van het project is gereed: ISZO onder de loep 2.

lees meer

Ambulante Observatie Diagnostiek (AMOD)

In november 2011 start een onderzoek naar wat er gebeurt met de adviezen die het Ambulante Observatie Diagnostiek team van Jarabee geeft.

Het rapport is gereed: AMOD.


lees meer

ISZO

Op verzoek van het Intersectoraal Zorgprogramma Overijssel (ISZO) voert het Expertise centrum Jeugdzorg Twente (EJT) een onderzoek uit naar de werkwijze van het ISZO en de resultaten ervan.

Deelrapport 1 van het project is gereed: ISZO onder de loep 1.

lees meer