Klantversterken

Als jeugdzorgprofessionals klantversterkend werken, sluiten zij aan bij de mogelijkheden van de cliënt. Die moet je (leren) zien en vertalen naar je aanbod als professional. Klantversterkend werken is een basiscompetentie voor jeugdzorgprofessionals bij de transitie&transformatie in de jeugdzorg. De studenten kunnen met wat ze leren én zelf inbrengen in onderzoeken de dagelijkse werkpraktijk mee vormgeven.

Samen sterk

Een kwalitatief onderzoek naar de mate waarin ambulant werkers van Commujon en Jarabee klantversterkend werken.

lees meer